Portal / Dane kontaktowe
Niedziela - 5 lipca 2015 Antoniego, Bartłomieja, Karoliny      "Dobre myśli to już dobry początek". Ewa Glińska
Menu
Biuletny Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobra
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Solary
Wolni od azbestu
Dane kontaktowe

    ADRESY I TELEFONY KONTAKTOWE 

URZĄD GMINY

Urząd Gminy

Dobra 233; 34-642 Dobra
tel./faks: 018-333-00-20; 018-333-04-47;
e-mail:
sekretariat@gminadobra.pl

Wójt Gminy
mgr Benedykt Węgrzyn

Dobra 233; 34-642 Dobra
tel./faks: 018-333-00-20; 018-333-04-47;
e-mail:
wojt@gminadobra.pl

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Palki

tel. 018-333-00-46
tel. kom. 697 384 574

Sekretarz Gminy
Maria Widomska-Palka

tel. 018-333-00-20 wew. 102
e-mail:
sekretarz@gminadobra.pl

Skarbnik Gminy
mgr Kamila Stelmasińska-Kaptur

tel. 018-333-00-20 wew. 103
e-mail:
skarbnik@gminadobra.pl

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
Ewa Naściszewska

tel.018-333-01-41
e-mail:
zosip@gminadobra.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Janina Ćwik

tel. 018-333-00-60
e-mail:
ops@gminadobra.pl

Gminny Ośrodek Kultury
Dyrektor Urszula Palka-Ranosz

tel. 018-333-02-39
e-mail:
dyrektor@gok.gminadobra.pl


 

ZGŁOSZENIA AWARII WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Jan Kordeczka - Ochrona Środowiska

0-515-277-144

Kazimierz Kordeczka - Oczyszczalnia Ścieków

0-515-277-143

Józef Kulig - Oczyszczalnia Ścieków

0-515-277-142

Jan Węgrzyn - Wodociągi Gminne

0-509-667-949

Władysław Majerski - Wodociągi Gminne

0-604-788-690

 

ZGŁOSZENIA PRZYWOZU ŚCIEKÓW DO OCZYSZCZALNI

Kazimierz Kordeczka

0-515-277-143

Józef Kulig

0-515-277-142

DROGI GMINNE

Krystian Rosiek

509-667-935

 

SZKOŁY

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Dobrej

Dyrektor: mgr Grażyna Nika

34-642 Dobra 1
tel/fax 018-333-00-09
email: zsodobra@interia
.pl
www.zso.gminadobra.pl

Zespół Placówek Oświatowych
w Jurkowie
Dyrektor: mgr Małgorzata Lisowska

34-643 Jurków 115
tel/fax 018-334-00-20/21/22
email:
zpojurkow@szkola.wp.pl

Zespół Placówek Oświatowych
w Jurkowie

Szkoła Filialna w
Półrzeczkach
Dyrektor: mgr Małgorzata Lisowska

Półrzeczki 205
34-643 Jurków
tel. 018-333-22-45

Zespół Placówek Oświatowych
w Skrzydlnej
Dyrektor: mgr Cecylia Bogacz

34-625 Skrzydlna 186
tel./faks: (018) 333-10-06
email:
dyrskrzydlna@dobra.iap.pl

Szkoła Podstawowa w Chyszówkach
Dyrektor: mgr Elżbieta Miśkowiec

Chyszówki 103
34-643 Jurków
tel./faks: 018-333-21-89
email:
szkola.chyszowki@interia.pl

Szkoła Podstawowa
w Wilczycach
Dyrektor: mgr Ewa Myszogląd

Wilczyce 109
34-643 Jurków
tel./faks: 018-333-24-17
email:
spwilczyce@box.pop.pl

Szkoła Podstawowa
w Stróży
Dyrektor: mgr Dorota Spyrka

Stróża 1
34-625 Stróża
tel./faks: 018-333-15-45
email:
dyrstroza@wp.pl

Gminne Przedszkole nr 1
w Dobrej
Dyrektor: mgr Małgorzata Kaleta

Dobra 490
34-642 Dobra
tel. 018-333-00-10

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobrej
Dyrektor: mgr Zbigniew Huptyś

Dobra 490
34-642 Dobra
tel. 018-333-04-54
email: szkolamuzyczna@gminadobra.pl
www.dobramuzyczna.pl

 

 

SOŁTYSI

Chyszówki

Ryszard Sarysz
Chyszówki, 34-643 Jurków
tel. 018-333-21-35

Dobra

Stefan Golonka
Dobra 457, 34-642 Dobra
tel. 018-333-01-34
tel. kom. 0-501-271-058

Gruszowiec

Tadeusz Miśkowiec
Gruszowiec 13, 34-642 Dobra
tel. 018-333-03-50

Jurków

Barbara Gawlik
Jurków 115, 34-643 Jurków
tel. 018-333-24-26

Porąbka

Bogumiła Skwarczek
Porąbka 41, 34-642 Dobra
tel. 018-333-05-07

Półrzeczki

Władysław Bielski
Półrzeczki 65, 34-643 Jurków
tel. 018-333-25-90

Przenosza

Celina Majda
Przenosza 30, 34-625 Skrzydlna
tel. 018-333-10-77

Skrzydlna

Józef Trzópek
Skrzydlna 60, 34-625 Skrzydlna
tel. 018-333-13-46
tel. kom. 0-602-258-977

Stróża

Iwona Trębacz
Stróża 16, 34-625 Skrzydlna
tel. 018-333-11-58

Wilczyce

Celina Dudzik
Wilczyce 113, 34-643 Jurków
tel. 018-333-23-35

Wola Skrzdlańska

Zbigniew Leśniak
Wola Skrzydlańska 88, 34-625 Skrzydlna
tel. 018-333-14-65

 

 

INSTYTUCJE

Straż Pożarna

tel. 018-988 lub 112

Policja – Zawadka

tel. 018-334-30-49

Pogotowie Energetyczne

tel. alarmowy: 991
tel. 018-331-03-42

Gminny Ośrodek Kultury

tel. 018-333-02-39

GS Dobra

tel. 018-333-00-19

GS Skrzydlna

tel. 018-333-10-04

Bank Spółdzielczy w Dobrej

tel. 018-333-00-40

Inseminator

tel. 018-333-03-85 lub 0-606-208-837

Lecznica weterynaryjna

tel. 018-333-00-31

Poczta w Dobrej

tel. 018-333-04-20

Poczta w Jurkowie

tel. 018-333-22-00

Poczta w Skrzydlnej

tel. 018-333-10-21

Ośrodek Zdrowia w Dobrej

tel. 018-333-00-11

Ośrodek Zdrowia w Jurkowie

tel. 018-333-21-74

Ośrodek Zdrowia w Skrzydlnej

tel. 018-333-10-13

Apteka w Dobrej

tel. 018-333-00-63

Apteka w Jurkowie

tel. 018-333-21-90

Biblioteka Publiczna w Dobrej

tel. 018-334-06-70

Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. 018-333-00-60

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

tel. 018-333-01-41

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

tel. 018-333-00-29

Informacja Turystyczna

tel. 018-333-01-17

© Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska