Portal / Dane kontaktowe
Środa - 25 listopada 2015 Elżbiety, Katarzyny, Klemensa      "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański
Menu
Biuletny Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobra
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Solary
Wolni od azbestu
Dane kontaktowe

    ADRESY I TELEFONY KONTAKTOWE 

URZĄD GMINY

Urząd Gminy

Dobra 233; 34-642 Dobra
tel./faks: 018-333-00-20; 018-333-04-47;
e-mail:
sekretariat@gminadobra.pl

Wójt Gminy
mgr Benedykt Węgrzyn

Dobra 233; 34-642 Dobra
tel./faks: 018-333-00-20; 018-333-04-47;
e-mail:
wojt@gminadobra.pl

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Palki

tel. 018-333-00-46
tel. kom. 697 384 574

Sekretarz Gminy
Maria Widomska-Palka

tel. 018-333-00-20 wew. 102
e-mail:
sekretarz@gminadobra.pl

Skarbnik Gminy
mgr Kamila Stelmasińska-Kaptur

tel. 018-333-00-20 wew. 103
e-mail:
skarbnik@gminadobra.pl

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
Ewa Naściszewska

tel.018-333-01-41
e-mail:
zosip@gminadobra.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Janina Ćwik

tel. 018-333-00-60
e-mail:
ops@gminadobra.pl

Gminny Ośrodek Kultury
Dyrektor Urszula Palka-Ranosz

tel. 018-333-02-39
e-mail:
dyrektor@gok.gminadobra.pl


 

ZGŁOSZENIA AWARII WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Jan Kordeczka - Ochrona Środowiska

0-515-277-144

Kazimierz Kordeczka - Oczyszczalnia Ścieków

0-515-277-143

Józef Kulig - Oczyszczalnia Ścieków

0-515-277-142

Jan Węgrzyn - Wodociągi Gminne

0-509-667-949

Władysław Majerski - Wodociągi Gminne

0-604-788-690

 

ZGŁOSZENIA PRZYWOZU ŚCIEKÓW DO OCZYSZCZALNI

Kazimierz Kordeczka

0-515-277-143

Józef Kulig

0-515-277-142

DROGI GMINNE

Krystian Rosiek

509-667-935

 

SZKOŁY

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Dobrej

Dyrektor: mgr Grażyna Nika

34-642 Dobra 1
tel/fax 018-333-00-09
email: zsodobra@interia
.pl
www.zso.gminadobra.pl

Zespół Placówek Oświatowych
w Jurkowie
Dyrektor: mgr Małgorzata Lisowska

34-643 Jurków 115
tel/fax 018-334-00-20/21/22
email:
zpojurkow@szkola.wp.pl

Zespół Placówek Oświatowych
w Jurkowie

Szkoła Filialna w
Półrzeczkach
Dyrektor: mgr Małgorzata Lisowska

Półrzeczki 205
34-643 Jurków
tel. 018-333-22-45

Zespół Placówek Oświatowych
w Skrzydlnej
Dyrektor: mgr Cecylia Bogacz

34-625 Skrzydlna 186
tel./faks: (018) 333-10-06
email:
dyrskrzydlna@dobra.iap.pl

Szkoła Podstawowa w Chyszówkach
Dyrektor: mgr Elżbieta Miśkowiec

Chyszówki 103
34-643 Jurków
tel./faks: 018-333-21-89
email:
szkola.chyszowki@interia.pl

Szkoła Podstawowa
w Wilczycach
Dyrektor: mgr Ewa Myszogląd

Wilczyce 109
34-643 Jurków
tel./faks: 018-333-24-17
email:
spwilczyce@box.pop.pl

Szkoła Podstawowa
w Stróży
Dyrektor: mgr Dorota Spyrka

Stróża 1
34-625 Stróża
tel./faks: 018-333-15-45
email:
dyrstroza@wp.pl

Gminne Przedszkole nr 1
w Dobrej
Dyrektor: mgr Małgorzata Kaleta

Dobra 490
34-642 Dobra
tel. 018-333-00-10

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobrej
Dyrektor: mgr Zbigniew Huptyś

Dobra 490
34-642 Dobra
tel. 018-333-04-54
email: szkolamuzyczna@gminadobra.pl
www.dobramuzyczna.pl

 

 

SOŁTYSI

Chyszówki

Ryszard Sarysz
Chyszówki, 34-643 Jurków
tel. 018-333-21-35

Dobra

Stefan Golonka
Dobra 457, 34-642 Dobra
tel. 018-333-01-34
tel. kom. 0-501-271-058

Gruszowiec

Tadeusz Miśkowiec
Gruszowiec 13, 34-642 Dobra
tel. 018-333-03-50

Jurków

Barbara Gawlik
Jurków 115, 34-643 Jurków
tel. 018-333-24-26

Porąbka

Bogumiła Skwarczek
Porąbka 41, 34-642 Dobra
tel. 018-333-05-07

Półrzeczki

Władysław Bielski
Półrzeczki 65, 34-643 Jurków
tel. 018-333-25-90

Przenosza

Celina Majda
Przenosza 30, 34-625 Skrzydlna
tel. 018-333-10-77

Skrzydlna

Józef Trzópek
Skrzydlna 60, 34-625 Skrzydlna
tel. 018-333-13-46
tel. kom. 0-602-258-977

Stróża

Iwona Trębacz
Stróża 16, 34-625 Skrzydlna
tel. 018-333-11-58

Wilczyce

Celina Dudzik
Wilczyce 113, 34-643 Jurków
tel. 018-333-23-35

Wola Skrzdlańska

Zbigniew Leśniak
Wola Skrzydlańska 88, 34-625 Skrzydlna
tel. 018-333-14-65

 

 

INSTYTUCJE

Straż Pożarna

tel. 018-988 lub 112

Policja – Zawadka

tel. 018-334-30-49

Pogotowie Energetyczne

tel. alarmowy: 991
tel. 018-331-03-42

Gminny Ośrodek Kultury

tel. 018-333-02-39

GS Dobra

tel. 018-333-00-19

GS Skrzydlna

tel. 018-333-10-04

Bank Spółdzielczy w Dobrej

tel. 018-333-00-40

Inseminator

tel. 018-333-03-85 lub 0-606-208-837

Lecznica weterynaryjna

tel. 018-333-00-31

Poczta w Dobrej

tel. 018-333-04-20

Poczta w Jurkowie

tel. 018-333-22-00

Poczta w Skrzydlnej

tel. 018-333-10-21

Ośrodek Zdrowia w Dobrej

tel. 018-333-00-11

Ośrodek Zdrowia w Jurkowie

tel. 018-333-21-74

Ośrodek Zdrowia w Skrzydlnej

tel. 018-333-10-13

Apteka w Dobrej

tel. 018-333-00-63

Apteka w Jurkowie

tel. 018-333-21-90

Biblioteka Publiczna w Dobrej

tel. 018-334-06-70

Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. 018-333-00-60

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

tel. 018-333-01-41

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

tel. 018-333-00-29

Informacja Turystyczna

tel. 018-333-01-17

© Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska